محدوده ارسال پیک تهران | فروشگاه اینترنتی تنقلات

کلیه سفارش های  تهران با پیک ویژه تنقلات و با توجه به محدوده مسیرهای ذکر شده ارسال می گردد. 

**برای مسیر های خارج از محدوده در نقشه لازم است روش ارسال با پست یا ارسال فوری انتخاب گردد**