شماره حسابهای سایت | فروشگاه اینترنتی تنقلات

لیست حسابهای بانکی جهت واریز وجه خرید به شرح جدول ذیل می باشد. شما می بایست بعد از واریز وجه خرید به هریک از حسابهای زیر، شماره رسید خود را در قسمت مربوطه در صفحه پروفایل خود وارد نمایید تا سفارش شما به مرحله اجرا درآید.

 

 

نام بانک

شماره حساب

شماره کارت

به نام

ملی (سیبا)

0207516841002

6037997488352619

حسام فرقانی موحد

صادرات (سپهر)

0208399585004

6037691552308066

حسام فرقانی موحد

پارسیان

80011565583

6221061078888585

حسام فرقانی موحد