شماره حساب سایت | فروشگاه اینترنتی تنقلات

مشخصات حساب بانکی جهت واریز وجه خرید به شرح جدول ذیل می باشد. شما می بایست بعد از واریز وجه خرید به حساب زیر، شماره رسید خود را در قسمت مربوطه در صفحه پروفایل خود وارد نمایید تا سفارش شما به مرحله اجرا درآید.

 

 

نام بانک

شماره کارت

شماره حساب

به نام

ملی (سیبا)

6037997488352619

0207516841002

حسام فرقانی موحد