سس سالاد مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

سس سالاد 257 گرمی REMIA blue cheese dressing - سس بلوچیز

 

قیمت: 89,000 تومان

سس سالاد 518 گرمی REMIA garlic dressing salad - سس سیر

قیمت: 113,000 تومان

سس سالاد 519 گرمی REMIA italian dressing - سس ایتالیایی

 

 

قیمت: 113,000 تومان

سس سالاد 524 گرمی REMIA honey mustard dressing - سس عسل و خردل

قیمت: 113,000 تومان

سس سالاد 258 گرمی REMIA thousand island dressing - سس هزار جزیره

 

قیمت: 89,000 تومان

سس سالاد 253 گرمی REMIA french dressing - سس فرانسوی 

 

قیمت: 89,000 تومان

سس سالاد 514 گرمی REMIA yoghurt dressing salad - سس ماست و سبزیجات تازه

قیمت: 113,000 تومان

سس 250 گرمی REMIA caesar dressing - سس سزار بدون گلوتن 

قیمت: 40,000 تومان

سس 250 گرمی REMIA garlic dressing - سس سیر بدون گلوتن 

قیمت: 40,000 تومان
مقایسه اقلام